Cobi

Mijn naam is Cobi van Dalen Tol. In 1994 verhuisd uit Zuid-Holland naar het mooie eiland Wieringen met onze 2 kinderen. Ik heb mij jaren lang ingezet voor de buurtvereniging de Klufterkrocht, en in deze tijd ook het timmerdorp mede georganiseerd.

Aan zwerfafval kan ik mij enorm storen. Om deze reden heb ik 3 jaar geleden dan ook in het kader van het burgerinitiatief “Doe Mee, Verlos de Zee”  om afvalbakken te plaatsen langs de Waddenzeedijk, de gemeente aangeschreven met als resultaat dat er nu al 2 jaar lang 2 afvalbakken staan. Onze wens is nog steeds om deze actie uit te breiden en zijn hierover in overleg met gemeente en hoogheemraadschap.

Ik wil graag iets kunnen betekenen voor de minder mobiele mensen in onze gemeente en doe zodoende vrijwilligerswerk voor Wonen+Welzijn.

Mijn hobby’s zijn lezen, puzzelen, fietsen en wandelen met onze hond. Ook kook ik erg graag. Ik ben in de gelukkige positie dat ik mijn hobby, koken, kan toepassen in mijn werk met mensen met een verstandelijke beperking.

Mijn speerpunten zijn;
Zwerfafval terug dringen. (O.a. door Statiegeld op plastic en blik)
Betaalbare huurwoningen m.n. voor senioren en leeftijds-bestendige woningen bouwen.
Hondenpoep (Met name op de stoepen).
Zorg voor senioren en de zwakkere in onze gemeente.