Erwin

Mijn naam is Erwin Slootweg, 34 jaar en geboren en getogen Wieringerwerver. Als zelfstandig ondernemer ben ik werkzaam in diverse mediale activiteiten waaronder audio (geluidsstudio), foto- en videografie.

Al geruime tijd verbaas ik me over de gang van zaken binnen de politiek van Hollands Kroon. Van alle kanten hoor ik verhalen hoe de gemeente haar inwoners in de kou laat staan en ondertussen komen ze zelf met het ene prestigieuze project na het andere.

Dit alles van ONS geld, geld dat besteedt zou moeten worden aan de inwoners van Hollands Kroon. Ik ben van mening dat we door in te zetten op de leefbaarheid van de diverse dorpen, een goede balans te vinden tussen landbouw, visserij en natuur en de belemmeringen voor lokale ondernemers weg te nemen we een gemeente kunnen creëren waar het prettig wonen is, toerisme wordt gestimuleerd en de werkgelegenheid wordt vergroot.

Het is tijd voor een omslag in denkwijze binnen de politiek van Hollands Kroon. Met uw steun wil ik graag deze verandering in gang brengen. Samen kunnen we van Hollands Kroon een gemeente maken om trots op te zijn!