Welkom

Welkom op de website van Onafhankelijk Hollands Kroon.

De nieuwe politieke partij met een duidelijke koers!
Wij zijn een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. O.H.K. bedrijft de politiek op een praktische manier: lokale problemen moet je lokaal laten oplossen door mensen die lokaal bekend zijn.

Hollands Kroon heeft zijn hoofd verloren in vernieuwing. De ambitie was om de slimste gemeente van Nederland te zijn. Sinds de fusie is er afbraak gedaan aan de kwaliteit van service richting de burgers. Dit moet veranderen vindt O.H.K.. De ambtenaren zijn in dienst van de burgers en niet andersom. O.H.K. zal het voortouw nemen in de verandering van dit proces.

We hebben een overzichtelijk programma van 10 kernpunten. Punten die geen wisselgeld zijn bij coalitieonderhandelingen. O.H.K. is een partij die staat voor duidelijkheid en standvastigheid.
Wij gaan voor verandering met een team dat diep geworteld is in de gemeenschap van Hollands Kroon. En een team dat bestaat uit mensen uit alle leeftijdscategorieën.