Verkiezingspunten #2: Burgers centraal

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #2: Burgers centraal

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

2. Burgers centraal

Hollands Kroon heeft zijn hoofd verloren in vernieuwing. De ambitie was om de slimste gemeente van Nederland te zijn. Sinds de fusie is er afbraak gedaan aan de kwaliteit van service richting de burgers. Dit moet veranderen vindt O.H.K.. De ambtenaren zijn in dienst van de burgers en niet andersom. O.H.K. zal het voortouw nemen in de verandering van dit proces.
Onze visie:
De inwoners staan centraal in onze gemeente. Als gemeentebestuur kennen, horen en betrekken we de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Plannen worden gemaakt in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. De komende vier jaar wil O.H.K. meer gebruik maken van de kennis en expertise van inwoners en expertgroepen om tot de juiste besluitvorming te komen.

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten waar je voor kiest!