Verkiezingspunten #3: Behoud voorzieningen in alle kernen (alle kernen zijn belangrijk)

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #3: Behoud voorzieningen in alle kernen (alle kernen zijn belangrijk)

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

Punt 3: Behoud voorzieningen in alle kernen (alle kernen zijn belangrijk)

O.H.K. zal zich inzetten voor leefbare en vitale dorpen. Daarbij moet onder andere worden gekeken naar de sociale huurwoningen. Tevens moet, waar nodig, het voorzieningen niveau worden verbeterd. Dit is niet alleen van belang voor de inwoners, maar ook uit toeristisch oogpunt. Het zal neerkomen op maatwerk voor elk dorp. De belangen van de diverse dorpen en hun inwoners moeten in een goede balans worden gebracht. Uitgangspunt van O.H.K. is respect en behoud van het karakter en de identiteit van de verschillende kernen.
Hierin is volgens O.H.K. ruimte voor een loketfunctie voor de inwoners. Ondanks de digitale ambities die Hollands Kroon nastreeft is een laagdrempelige loketfunctie van belang. O.H.K. maakt zich sterk voor een ‘rijdend loket’ dat op vaste dagen en tijden in de grote kernen, waar voorheen een gemeentehuis was gevestigd, zal staan. Wat O.H.K. betreft zal deze functie worden behouden tot is gebleken dat deze niet meer nodig is.

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten waar je voor kiest!