Verkiezingspunten #4: Onafhankelijk!

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #4: Onafhankelijk!

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

Punt 4: Onafhankelijk!

Onafhankelijk Hollands Kroon is hier in heel duidelijk! Wij zijn een lokale politieke partij zonder landelijke of provinciale politieke gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. O.H.K. bedrijft de politiek op een praktische manier: lokale problemen moet je lokaal laten oplossen door mensen die lokaal bekend zijn.

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten wat je kiest!