Verkiezingspunten #5: Praat van de straat in de raad

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #5: Praat van de straat in de raad

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

5. Praat van de straat in de raad

O.H.K. legt graag haar oor te luister bij de inwoners. Contacten met inwoners, belangenorganisaties, dorpsverenigingen, verenigingen en ondernemers zijn bij onze manier van politiek bedrijven essentieel. Op die manier kunnen wensen – en huidige en toekomstige knelpunten – in de samenleving tijdig worden gesignaleerd. O.H.K. streeft er naar dat het verenigingsleven wordt versterkt en vrijwilligerswerk wordt bevorderd, waardoor de leefbaarheid en veiligheid van de lokale samenleving kunnen worden vergroot. Dit overigens zonder overal de term burgerparticipatie op te plakken. Het belangrijkste is dat wij tussen de mensen willen staan, ze in de ogen willen kijken, om dan pas een beslissing te nemen.

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten waar je voor kiest!