Verkiezingspunten #6: Stimulering lokale ondernemers

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #6: Stimulering lokale ondernemers

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

6. Stimulering lokale ondernemers

Ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in de dorpen. De gemeente creëert randvoorwaarden om de noodzakelijke economische continuïteit te waarborgen, groei te bevorderen en bedrijven te ondersteunen. Op dit punt is nog een grote inhaalslag te maken. O.H.K. streeft ten aanzien van ondernemers naar minder regels en een veel betere dienstverlening. Bij inkopen en aanbestedingen moeten de effecten van het sociale en lokale karakter sterker worden meegewogen. O.H.K. steunt de lokale ondernemers en daarmee de lokale economie!

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten waar je voor kiest!