Verkiezingspunten #7: Toerisme vanuit de ondernemers

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #7: Toerisme vanuit de ondernemers

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon​ kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

Punt 7: Toerisme vanuit de ondernemers

O.H.K. is van mening dat de ontwikkeling van toerisme thuishoort bij ondernemers. Door dit in handen te stellen van ondernemers zal er ten aller tijden gekeken worden naar haalbaarheid van initiatieven. Hierdoor wordt de continuïteit beter gewaarborgd. De ontwikkeling van toerisme, waar de afgelopen jaren in is geïnvesteerd door Hollands Kroon, draagt er weinig tot niets aan bij om de gemeente toeristisch op de kaart te zetten. Initiatieven van lokale ondernemers daarentegen trekken grote groepen toeristen. Daarom acht O.H.K. het van belang dat men de initiatieven legt bij diegene die ze uit moet en wil voeren. Waar nodig vindt O.H.K. dat de gemeente een faciliterende rol kan vervullen.

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten waar je voor kiest!