Verkiezingspunten #8: Meer controle politiek (uitgaven en ambtelijk apparaat)

      Reacties uitgeschakeld voor Verkiezingspunten #8: Meer controle politiek (uitgaven en ambtelijk apparaat)

Het verkiezingsprogramma van Onafhankelijk Hollands Kroon kent slechts 10 punten. Kort, bondig en duidelijk! Het geeft aan waar we voor staan en waar u ons de komende 4 jaar aan mag houden. Geen concessies, geen wisselgeld in de coalitieonderhandelingen gewoon helder en recht voor zijn raap!

Punt 8: Meer controle politiek (uitgaven en ambtelijk apparaat)

Slechte afspraken, slechte controle en een slechte communicatie hebben de afgelopen raadsperiode geleidt tot een miljoenen verlies. Het kostte twee wethouders en twee top ambtenaren de kop, met ook daar de nodige compensatieregelingen. O.H.K. vindt dat men zo niet om kan gaan met gemeenschapsgeld. Wij streven naar een open bestuursstijl, waarbij weer gebouwd wordt aan het vertrouwen van de inwoners. Waar wethouders op zorgvuldige wijze worden geselecteerd met oog voor kwaliteit. Ook de cultuur en de structuur binnen de gemeentelijke organisatie wil O.H.K. kritisch bekijken. Voor O.H.K. is duidelijk dat de gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen, kaders bepaalt en het proces controleert. Dat betekend meer verantwoording van het gemeentelijk apparaat richting de raad, en waar nodig externe financiële controle.

Stem 21 maart, lijst 10, Onafhankelijk Hollands Kroon. Omdat het best wel eens lekker is om vooraf te weten waar je voor kiest!