Verslag raadsvergadering januari 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Verslag raadsvergadering januari 2020

ANNA PAULOWNA – Tijdens de raadsvergadering stonden er twee onderwerpen op het oordeel vormende gedeelte van de vergadering. Allereerst werd de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de aankoop van de voormalige Lidl en het kantoor van de ambulance in Wieringerwerf. Voor beide gebouwen geldt dat het strategische aankopen zijn. De Lidl wordt aangekocht om er een doorgang te kunnen maken voor de bevoorrading van de winkels aan de Terpstraat en het ambulance kantoor ligt in het gebied waar de sportcampus zal worden gevestigd.

De kosten bedragen ruim 1,1 miljoen. Waarvan een deel nog terugvloeit in de gemeente kas na de verkoop van de grond aan de Terpstraat aan weerszijden van de doorgang naar de achterkant van de winkels. OHK is positief over de verwerving van beide panden. Een goede stap in de totale puzzel van de herstructurering van Wieringerwerf.

Ook stond op de agenda om de voormalige school De Meerpaal in Anna Paulowna te verkopen aan de woningstichting Anna Paulowna. Door verkoop van de voormalige basisschool aan de woningstichting Anna Paulowna wordt het mogelijk om hier sociale huurwoningen te bouwen. De school moet nog gesloopt worden en die kosten komen voor de eigenaar van de school, de gemeente dus. Dit kost ongeveer € 67.000,00. Ook dit plan onderschrijft OHK van harte. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Als zich een kans voordoet zoals deze moet je als gemeente daar ook op inspringen en er alles aan doen om realisatie mogelijk te maken.

Verder betrof de vergadering in het besluitvormende gedeelte alleen nog maar hamerstukken. Waarmee de fractie van OHK allemaal kon instemmen. Ook werden er nog 3 moties vreemd aan de orde van de dag ingebracht. Eén motie over een vuurwerkverbod in de gemeente Hollands Kroon, één over een landelijk vuurwerkverbod en nog een aanvullende motie op de openbare toiletten motie die in december door de raad werd aangenomen.

Bij het vuurwerk verbod in Hollands Kroon hebben we als fractie gekeken naar de haalbaarheid van de motie. De indieners wilden middels de motie kaders stellen voor een vuurwerkverbod in Hollands Kroon. Voor OHK speelde de haalbaarheid van de handhaving daarin een grote rol. Je kunt immers wel kaders stellen middels een motie, maar die moten dan ook uitvoerbaar zijn. Met het geringe aantal BOA’s en de agenten die actief zijn in Hollands Kroon is dat niet realistisch. Hetgeen ook door portefeuillehouder van Dam werd bevestigd. Als er een landelijk verbod op vuurwerk komt, dan veranderen de zaken. Uiteindelijk trokken de initiatiefnemers de motie in. Hetzelfde gold ook voor de motie over een landelijk vuurwerkverbod. De motie die als aanvulling werd ingediend op de motie over openbaar toiletten in Hollands Kroon sneuvelde bij de stemming. Het was een vergadering waar OHK weinig van zich heeft laten horen. En dat vooral omdat we het met de voorliggende besluiten eens waren.