Inspreektekst Jaarrekening 2020

      Reacties uitgeschakeld voor Inspreektekst Jaarrekening 2020

Raadslid Henk-Jan Wittink sprak afgelopen raadsvergadering in op het onderdeel Jaarrekening.  De gehele inspreektekst staat hieronder.

Voorzitter,

De toelichting moet de lezers van de jaarrekening informatie verschaffen over de risico’s, die de gemeente loopt ter zake van financiële onderwerpen. Noem dit het jaarverslag van Hollands Kroon waarin de directie laat weten hoe het bedrijf ervoor staat op de balansdatum en wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Ook wordt informatie verstrekt over bijzondere gebeurtenissen die na het einde van en tijdens het boekjaar plaatsvonden. Bovendien worden in het jaarverslag mededelingen gedaan over de verwachte gang van zaken. De jaarrekening is het financiële deel van het jaarverslag. Het is een goed leesbaar en voor welhaast iedereen te begrijpen verslag  waarvoor de welgemeende complimenten voor alle mensen die hieraan gewerkt hebben.

Als er dan onder de streep geld overblijft zou iedereen tevreden moeten zijn. Echter, met een boekhouding kan er op geheel legale wijze geknutseld worden. Een voorbeeld, als er op de activa grondposities staan welke bijzonder moeilijk zijn te verkopen kan men de waarde in twijfel brengen. Dit als voorbeeld. Maar dit heeft verder niets te maken met de legaliteit van de jaarrekening. De fractie O.H.K.  stemt dan ook in met dit raadsstuk. Wel willen wij aandacht vragen voor de directe toekomst en de actualiteit.

De huidige crisis kan veel mensen in de gemeente ernstig financieel raken. Met name de horeca is met handen en voeten gebonden aan de regels en kunnen met goede wil amper een redelijke bedrijfsvoering uitoefenen, omzetten lopen ver op achter.. Ook de recreatiesector is ernstig getroffen, denk hierbij aan de rondvaartbedrijven en sportvisserij op de Waddenzee. O.H.K. ziet dan ook graag dat er met betrekking tot de uitgaven die voor dit jaar en daarna gepland staan en kunnen worden uitgesteld om dit te doen. Als concreet voorbeeld bijvoorbeeld uitstel nieuwbouw De Kei in Hippolytushoef. De huidige scholen kunnen nog gerust een aantal jaren mee.

De laatste tijd klinken er verontrustende geluiden vanuit de bevolking met betrekking tot het oprichten van data-centers. Alhoewel iedereen er wel van harte lust van gebruik maakt is er toch met name in de Wieringermeer weerstand te bespeuren al dan niet in combinatie met de vele enorme windmolens. De voorbijgaande jaren is er veel geld aan leges in de gemeentekas gestroomd juist door deze grote bedrijven. Hier komt een keer een einde aan. Dit betekent dat er nu en later , (eigenlijk altijd), zuinig moet worden omgegaan met ons geld. Denk in je achterhoofd dan ook altijd: “Stel dat het je eigen geld is, zou ik het dan ook zo doen?”