Machtspolitiek in Hollands Kroon, hoe gaat OHK daar me om?

      Reacties uitgeschakeld voor Machtspolitiek in Hollands Kroon, hoe gaat OHK daar me om?

HOLLANDS KROON – Tijdens de raadsvergadering van juli gebeurde er iets vreemds.  Het presidium had in meerderheid besloten om de agendapunten die over de artikel 6 verzoeken,  huisvesting arbeidsmigranten, gingen van de agenda te halen. In een tweede schriftelijke raadpleging was het presidium nog steeds in meerderheid van mening dat de agendapunten niet op de agenda van de raad van juli moesten komen. SHK was er echter veel aan gelegen om dat wel voor elkaar te krijgen. Wat uiteindelijke met een meerderheid ook is gelukt. De coalitie (SHK, VVD, CDA) sloegen de handen ineen en besloten, met steun van de PvdA, om de artikel 6 procedures alsnog te agenderen. ‘Minachting van het presidium’ noemde fractievoorzitter van OHK Alexander Bügel het.

Hieronder de inspreektekst over het vaststellen van de agenda:

Voorzitter,

OHK is niet akkoord met het toevoegen van de artikel 6 verzoeken aan de raadsagenda van vandaag. Het presidium heeft twee keer in meerderheid aangegeven (6 tegen en 4 voor bij de eerste stemming en 7 tegen en 3 voor bij een tweede schriftelijke inventarisatie) dat de artikel 6 procedures niet op te nemen op de agenda voor de vergadering van vandaag. Desondanks heeft SHK, die notabene bij de eerste stemming in het presidium tegen het agenderen van het voorstel was, vandaag gemeend om de stukken alsnog toe te voegen aan de raadsagenda.

In het presidium werd twee maal geen meerderheid gehaald. Omdat in een raadsvergadering er niet per partij wordt gekeken maar naar de zetels binnen de raad zal het voorstel het met steun van de coalitiepartijen het wel gaan halen. OHK vraagt zich af welke waarde het presidium nog heeft. Als agendacommissie lijkt de deze te zijn voorbij gestreefd door de wil en de macht van de coalitie.

Gisteravond om 16 minuten over negen werd de raad op de hoogte gesteld dat de fractie van SHK via een ordevoorstel 2 van de 3 artikel 6 procedures toe zou voegen aan de agenda. De melding werd vooraf aan de raad gegeven zodat iedereen de stukken nog kon bestuderen. Nu begrijp ik dat de fractie van Senioren Hollands Kroon bestaat uit allemaal pensionado’s, maar een aantal raadsleden van deze raad hebben ook overdag werkzaamheden. Dit maakt het zo goed als onmogelijk om gedegen te kijken naar de voorliggende artikel 6 verzoeken. Laat staan een bezoek aan de locatie, gesprekken met omwonenden en initiatiefnemers en overleg met de fractie- en steunfractieleden. Wat daarbij tevens vreemd is dat er een willekeur is in de te agenderen agendapunten. Want waarom dan ook niet het artikel 6 over het Molenveld 4a in Hippolytushoef?

Dit is blijkbaar de nieuwe democratische vorm die SHK voor ogen heeft. Het verwondert ons dan ook gezien de manier van handelen dat SHK niet heeft voorgesteld om de stukken als hamerstukken aan de besluitvorming toe te voegen. Van een goede en gezonde inhoudelijke discussie over de stukken zal immers geen sprake kunnen zijn. In de ogen van OHK is het een poging van SHK en de coalitiepartners VVD en CDA om de principevoorstellen er door heen te drukken. En voorzitter, ik durf bij deze te voorspellen dat dit vanavond ook zal gebeuren. In ieder geval zullen beide voorstellen 17 stemmen voor hebben, als de coalitie tenminste compleet is.

Tot slot voorzitter, chapeau voor de fractievoorzitter de heer Pancras van SHK voor het introduceren van de machtspolitiek binnen de raad van Hollands Kroon.  Bij de presentatie van het coalitieakkoord sprak de heer Pancras nog van het verbinden van de coalitie- en oppositiepartijen. We doen het immers samen was het motto. Nu 2,5 jaar later ontdoet de wolf zich van zijn schaapskleren en zet de oppositiepartijen op deze wijze in hun hemd. Beschamend!

Tot zover voorzitter!

De agendapunten werden gewoon behandeld. Dat wil zeggen, twee van de drie, artikel 6 verzoeken. Dit om de willekeur nog iets groter te maken. Voor de Westerweg 27 werd ingestemd met de huisvesting van 40 arbeidsmigranten voor een periode van 10 jaar. En aan het Wagenpad 12 werd toestemming gegeven voor de huisvesting van 80 arbeidsmigranten.

Bij voldoende voorbereidingstijd hadden OHK tegen het plan op de Westerweg 27 gestemd. Het plan op Wagenpad 12 zou prima gepast hebben binnen de kaders die OHK hanteert voor de plaatsing van arbeidsmigranten. Echter door de gevoerde procedure rondom de agendering van beide agendapunten, en het machtsvertoon van de grootste partij (SHK) in deze, heeft de fractie van OHK om principiële redenen tegen beide voorstellen gestemd. Hetgeen middels twee stemverklaringen is toegevoegd aan de verslaglegging van de vergadering.