Uitleg waarom OHK niet deel nam aan het interpellatiedebat

      Reacties uitgeschakeld voor Uitleg waarom OHK niet deel nam aan het interpellatiedebat

Voor wie gisteravond het interpellatiedebat heeft gevolgd heeft gezien dat Onafhankelijk Hollands Kroon heeft besloten om niet deel te nemen aan dit debat. We gaven in eerste termijn het volgende statement af.

Voorzitter,

OHK heeft een uitgebreid betoog voor het interpellatiedebat op papier gezet, waarvan – na overleg met de griffie – de Burgemeester van mening is dat het te uitgebreid voor het interpellatiedebat is. Interpellatie dient voor onderwerpen die niet op de reguliere agenda staan, waarmee wij als raad collegeleden ter verantwoording kunnen roepen. Omdat de materie rondom datacenters niet eenvoudig is, en de openbaar gemaakte stukken ook ‘nieuwe inzichten’ opleveren is een uitgebreid pakket met vragen aan de orde. Naar onze mening voelt dit als een inperking van onze raadsverantwoordelijkheid en mogelijkheden.

We begrijpen het standpunt niet, daar elke fractie zijn eigen woord – zonder last of ruggenspraak – kan inbrengen waar het gaat over (nieuwe) actualiteiten buiten de reguliere agenda om.  Het voelt alsof ons het woord hiermee wordt ontnomen en de voorzitter ‘partij’ kiest voor haar college in haar hoedanigheid als ‘voorzitter’ van de raad en dat vinden we kwalijk. OHK beraadt zich op vervolgstappen.

Nu kunnen we ons voostellen dat dat raar is overgekomen. Vandaar een korte toelichting. Onze fractie had een betoog samengesteld op het onderdeel restwarmte en ook op het gebrek aan vertrouwen tussen raadsleden en het college en de inwoners en de politiek. Dat alles als basis voor een aantal vragen.

Onze fractievoorzitter heeft begin deze week expliciet gevraagd wat de mogelijkheden waren qua vragen. En daar lagen geen beperkingen op. Donderdag aan het einde dan de middag bereikte ons signalen dat het anders was. Na afstemming met de griffier en de burgemeester is de fractie tot de conclusie gekomen dat het geen zin had om ons betoog te houden. De samenhang binnen het betoog was de kracht en dan moet je dat niet uit elkaar halen. Dus daarom hebben we besloten om niet deel te nemen aan het debat.

Over mogelijke vervolgstappen zijn we ons als fractie aan het beraden.