Sociale media

De sociale media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Ook de politiek
maakt ruimschoots gebruik van deze mediakanalen. Je kunt OHK volgen op:

Facebook

Twitter@onafhankelijkhk )

Instagram