O.H.K. stelt schriftelijke vragen over mobiele dekking in Kreileroord

      Reacties uitgeschakeld voor O.H.K. stelt schriftelijke vragen over mobiele dekking in Kreileroord

HOLLANDS KROON – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mobiele bereikbaarheid in Kreileroord. Sinds 2000 zijn vertegenwoordigers van het dorp al in gesprek met de gemeente over het ontbreken van dekking voor de mobiele telefonie in Kreileroord. Tot op heden is hiervoor nog geen oplossing geboden.

Aan het einde van het vorige jaar werden bewoners van Kreileroord er opnieuw mee geconfronteerd dat de situatie in hun dorp door het ontbreken van mobiele dekking , levensbedreigende gevolgen met zich mee kan brengen. Een inwoner met een hartaanval moest eerst naar Wieringerwerf worden gebracht alvorens de benodigde medische gegevens met de cardioloog konden worden uitgewisseld. Deze keer is het gelukkig goed afgelopen, maar hoe lang blijft het geluk nog aan de zijde van de Kreileroorders.

Deze situatie heeft wat O.H.K. betreft lang genoeg geduurd. Het is zaak dat er na 18 jaar nu eindelijk eens een oplossing komt voor Kreileroord vindt de fractie.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

 

Naam gemeenteraadsfractie Onafhankelijk Hollands Kroon
Datum 2018-01-17
Volgnummer  
Onderwerp Mobiele telefonie in Kreileroord

 

Geacht college,

Twee weken geleden werd ik aangesproken door een inwoner van Kreileroord die opnieuw zijn zorgen uitte over het bereik van de mobiele telefonie in het dorp. Mobiele telefonie is tegenwoordig niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. En sterker nog ons leven is er van afhankelijk zo blijkt!

Rond de kerstdagen kreeg de partner van de inwoner van Kreileroord een hartaanval. Met de vaste lijn is snel 112 gebeld. De ambulance was snel ter plaatse. Volgende de normale procedure wordt er een hartfilmpje gemaakt en toegestuurd aan een cardioloog, zodat die de medicatie voor onderweg voor kan schrijven. Dit lukte niet in Kreileroord vanwege het ontbreken van bereik op de mobiele verbindingen. Het ambulance personeel heeft de patiënt ingeladen en hebben uiteindelijk op de vluchtstrook van de A7 een nieuw hartfilmpje gemaakt en deze doorgestuurd.  In deze situatie is het gelukkig goed gegaan. Maar gaat dat in toekomstige gevallen ook goed? Naast ambulance heeft ook de politie te maken met het ontbreken van dekking.

Schrijnend aan het verhaal is dat inwoners al sinds 2000 in gesprek zijn met de gemeente over de slechte mobiele verbindingen in het dorp. O.H.K. maakt zich, net als de inwoners van Kreileroord, zorgen over de situatie in Kreileroord. Dit mag geen ‘als het kalf verdronken is, dempt men de put’ verhaal worden. We dringen er bij het college op aan om hier voortvarend mee aan de slag te gaan.

Vragen,

Vraag 1
Is het college van de gemeente Hollands Kroon op de hoogte van het gebrek aan mobiele dekking in Kreileroord?

Vraag 2
Is het college ermee bekend dat, dit naast een lastige situatie voor de bewoners, ook levensbedreigende  situaties met zich meebrengt zoals hierboven omschreven?

Vraag 3
Zo ja, sinds wanneer is het college hier van op de hoogte?

Vraag 4
Zo ja, heeft het college al eerder stappen ondernomen om deze situatie te veranderen?

Vraag 5
Zo ja, vindt er op dit punt ook overleg plaats met de veiligheidsregio?

Vraag 6
Zo nee, wat zijn de mogelijkheden van het college om deze situatie in Kreileroord te veranderen?

Vraag 7
Welke plichten heeft de overheid / lokale overheid om te zorgen voor mobiele dekking in haar gebieden?

Vraag 8
Welke concrete stappen gaat de gemeente nemen om de situatie in Kreileroord te bespoedigen?
Met een vriendelijke groet,

Henk-Jan Wittink