O.H.K. stelt schriftelijke vragen over Luyt

      Reacties uitgeschakeld voor O.H.K. stelt schriftelijke vragen over Luyt

HOLLANDS KROON – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie en de afspraken met Luyt in Den Oever.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEMEENTERAAD CONFORM  ART. 7.1 REGLEMENT VAN ORDE

Naam gemeenteraadsfractie Onafhankelijk Hollands Kroon
Datum 20180310
Volgnummer  
Onderwerp Aansluiting elektra en water nieuwe locatie dokbedrijf  Luyt

Geacht college,

In documenten door O.H.K. gelezen (betreffende de verplaatsing van het dok)  en als antwoord op vragen aan Luyt gesteld is O.H.K. de mening toegedaan dat als er sprake is van een gedwongen verplaatsing met als voorwaarde een kostenneutrale verplaatsing van het dokbedrijf van de Luyt groep.  En  dat hierbij inbegrepen is de infrastructuur welke het bedrijf nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren zoals op de oude locatie het geval is. Het gaat in dit verband om de aanleg van elektriciteit en waterleiding.

De Luyt Groep is de grootste werkgever van Den Oever en belangrijk voor de visserij. De visserij is afhankelijk van de diensten van dit bedrijf. Op dit moment heeft het bedrijf enkele schepen op de nieuwe locatie afgemeerd en heeft daar voor eigen kosten een aggregaat geplaatst om in de elektriciteit te kunnen voldoen.

Op een ‘poll’ geplaatst op de website www.wieringernieuws.nl heeft ruim 92 procent van de stemmers gestemd voor de stelling dat: Als een bedrijf vrijwillig doch gedwongen verplaatst wordt de zaken wel in orde moeten zijn zoals op de oude locatie het geval was. Er zijn in totaal meer dan 600 stemmen uitgebracht op de stelling.

Vragen:

  • Waarom is dit niet uitgevoerd?
  • Wanneer gaat de gemeente dit uitvoeren?
  • Als de gemeente dit niet doet, wat is daarvan de reden en hoe legt u dat de Wieringers en andere mensen uit die gestemd hebben op deze ‘poll’?
  • Is de gemeente bereid om de extra kosten te vergoeden die Luyt nu gemaakt heeft omdat het bedrijf moet kunnen produceren om de werknemers te kunnen betalen te vergoeden?

Met vriendelijke groet,

Henk-Jan Wittink