OHK stelt vragen over de verkeersveiligheid in Westerland

      Reacties uitgeschakeld voor OHK stelt vragen over de verkeersveiligheid in Westerland

Door het drukke verkeer door het dorp Westerland is de verkeersveiligheid van de inwoners al enkele jaren in het geding. Het college heeft hierover al meerder malen contact gehad met de inwoners. Het betreft dan vooral de Koningsweg en Poelweg waar de focus op is gelegd de afgelopen jaren. Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn verschillende maatregelen getroffen.

Situatie Koningsweg

Afgelopen weken zijn er nieuwe wegversmallingen aangelegd op de Verbindingsweg in Westerland en deze week zijn op de Koningsweg dezelfde versmallingen geplaatst. Onze fractieleden zijn inmiddels door diverse omwonenden benadert over de verkeersveiligheid. Vandaar dat wij het college enkele vragen stellen.

1.
Heeft u de plannen zoals deze zijn uitgevoerd doorgesproken met de inwoners van Westerland?

2.
Hoe bent u tot de keuze voor dit type wegversmallingen gekomen?

3.
Bent u van mening dat deze wegversmallingen leiden tot extra veiligheid? En zou u die visie toe kunnen lichten?

Door de sluiting van de Denteleschool gaan de kinderen in een basisschool leeftijd dagelijks op de fiets naar Hippolytushoef. Waar er bij de vorige wegversmallingen de mogelijkheid was om achter de versmalling door te rijden is deze er nu niet meer. Hetgeen concreet betekend dat kinderen en begeleiders worden gedwongen om het wegvak van de vaak te hard rijdende automobilisten te betreden.

4.
Vindt het college de huidige verkeerssituatie veilig voor de fietsende basisschoolkinderen?

5.
Is er in het kader van de verkeersveiligheid van deze weg ook overleg geweest met instanties zoals bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland? Met welke instanties heeft u overleg gevoerd? Of indien dit niet het geval is, waarom niet?

Situatie Verbindingsweg

De vormgeving van de Verbindingsweg nodigt uit om harder te rijden dan de 30 kilometer per uur die er sinds een aantal jaren aan is toegekend. De lange brede asfaltweg geeft de automobilist niet het gevoel te rijden in een 30 kilometer zone.

6.
Bent u van mening dat met de plaatsing van de wegversmallende maatregelen de automobilist nu wel die ervaring zal hebben?

7.
Is er bij de plaatsing van de versmallingen gekeken naar de verkeersveiligheid?

8.
Bent u van mening dat een wegversmallingen vlak voor een lange ondoorzichtige bocht de veiligheid van de weggebruiker vergroot?

9.
Ook hier wordt de fietser gedwongen om het wegvak van de automobilist te betreden. Wij nemen aan dat u bewust heeft gekozen om beide verkeersstromen te mixen. Hoe kan de veiligheid van de fietser worden gegarandeerd.

Graag vernemen wij uw antwoorden op onze vragen.

Met vriendelijke groet,

De Fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon

Ingediend op 28 mei 2020