Schriftelijke vragen over laadpalen in Den Oever

      Reacties uitgeschakeld voor Schriftelijke vragen over laadpalen in Den Oever

DEN OEVER – Bij de fractie van OHK kwamen de afgelopen weken meerdere vragen binnen over de laadpalen voor elektrische auto’s die zijn geplaatst in Den Oever. Een reden om eens bij het college te informeren hoe die kijken naar de plannen en werkzaamheden.  Vandaag ontvingen wij het antwoord.

1.
In Den Oever is een laadpaal geplaatst op de plek waar jaarlijks de Kermis wordt gevierd. Dit is juist op de plek van de draaimolen in de Laan Bloys van Treslong. Waarom op deze plek terwijl er een meter of tien verderop plaats is langs de weg op het parkeerterrein achter de voormalige DEKAmarkt.

Net als de andere gemeentes in provincie Noord Holland (behalve Amsterdam) hebben wij een samenwerkingsverband met MRA-Elektrisch. Bij een aanvraag zoeken wij samen met MRA-e, de netbeheerder en de laadpaalexploitant naar de meest geschikte locatie in een straal van maximaal 300 meter vanaf de woning of werklocatie van de aanvrager. We hebben verschillende locaties onderzocht en de locatie aan de Laan Bloys van Treslong voldeed aan de eisen. MRA-e en Total (Pitpoint) hebben ons advies gegeven over de kermislocatie. Zij gaven aan dat de laadpaal “ingepakt” moest worden, maar dat een laadpaal op een locatie waar eens per jaar de kermis wordt gehouden geen probleem is. Uit de praktijk blijkt dat dit complexer is. Op dit moment hebben wij contact met de kermisexploitant en zoeken wij naar een oplossing. Een locatie voor een laadpaal moet aan veel eisen voldoen. Het op de parkeerterreinen aan beide zijdes van de voormalige DEKAmarkt niet mogelijk om een laadpaal te plaatsen. Aan de Kapelsteeg is het niet mogelijk omdat de eerste twee vakken in een andere richting liggen, het trottoir te smal is, er bomen staan en daar te weinig ruimte over blijft om langs te lopen. Bovendien staat er een “wijkkast” waar alle kabels bij elkaar komen, hier mag Total (Pitpoint) geen “klant kabel” tussen legen. Aan de andere zijde van de DEKAmarkt (Voorstraat) is het ook niet mogelijk omdat we niet in de dijk mogen graven en de strook aan de andere zijde te smal is en er hekwerk staat.

2.
In de Noord Gesterweg zijn volgens de bewoners al tekort reguliere parkeerplaatsen. De gemeente is voornemens hier twee parkeervakken te reserveren voor elektrische auto’s. In de hele omgeving is er volgens de bewoners geen één elektrische auto te bekennen. Waarom komt men hier niet aan de wensen van de bewoners tegemoet? Waarom is deze locatie gekozen?

Wij plaatsen op dit moment alleen laadpalen in woonwijken als er een aanvraag binnenkomt van een bewoner. De aanvrager levert bewijs aan van het hebben van, het leasen van of het voornemen van het kopen of leasen van een elektrisch voertuig. Vanaf de locatie van de aanvrager zoeken wij, samen met MRA-e, de netbeheerder en de laadpaalexploitant naar de meest geschikte locatie in een straal van 300 meter om de woning of werklocatie van de aanvrager. Een locatie moet aan veel eisen voldoen. De locatie aan de Noord Gesterweg voldeed aan de eisen en lag centraal in de wijk. Op basis van het locatievoorstel wordt een verkeersbesluit opgesteld om de parkeervakken te reserveren voor het laden. Nadat het verkeersbesluit is genomen doorloopt het besluit de bezwaarperiode waarin omwonenden bezwaar kunnen maken tegen het plaatsen van de paal. Op de voorgestelde locatie aan de Noord Gesterweg is bezwaar gekomen. Wij hebben naar de bezwaarmaker geluisterd en zijn samen met de bezwaarmaker op zoek gegaan naar een andere locatie. Momenteel loopt de bezwarentermijn voor de nieuwe locatie voor de laadpaal, ter hoogte van Martekrogt 41.