OHK stelt vragen over de verlenging WABO procedure en mogelijke gevolgen

      Reacties uitgeschakeld voor OHK stelt vragen over de verlenging WABO procedure en mogelijke gevolgen

Tijdens de raadsvergadering van januari heeft de fractie van OHK bij monde van de fractievoorzitter verzocht om het agendapunt over de uitbreiding van het zonnepark op de vuilstort van HVC van de agenda te halen. De fractie van OHK van mening was dat er onvoldoende ruimte was geweest voor een dialoog tussen de belanghebbenden en de initiatiefnemer. Volgens wethouder Theo Groot was alles voor elkaar en zou het alleen maar voor vertraging zorgen als het agendapunt een maand zou worden verschoven. Nergens voor nodig concludeerde hij. Voor het voorstel om het van de agenda te halen en nog eens goed te bekijken was geen meerderheid in de raad.

Vandaar dat OHK heeft verzocht om het agendapunt van het besluitvormende gedeelte naar het oordeelvormende gedeelte van de vergadering te brengen om het op die manier te kunnen bespreken. Want naast de mogelijkheid toto participatie was de fractie van OHK inmiddels ook van mening dat de procedure rondom de aanvraag mogelijk niet goed was doorlopen. OHK raadslid Jeff Leever verwoordde de problemen goed, maar kreeg vanuit de raad geen bijval.

De fractie van OHK vond het dan ook vreemd om te lezen dat de WABO procedure met 6 weken is verlengd. Want de procedure was al afgerond en ook met de provincie besproken, zo deed wethouder Theo Groot voorkomen.  Vandaar dat de fractie de volgende vragen heeft ingediend bij het college.

Geachte leden van het college,

Aanleiding:
De Omgevingsdienst Noord-Holland, in opdracht van Gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland.

Een Kennisgeving; Betreft een WABO reguliere procedure, beslis termijn te verlengen met zes weken gedaan door Omgevingsdienst Noordzeekanaal. Betreft een aanvraag uitbreiden van een zonnepark met een oppervlakte van 1,5 ha. op het talud van de stortplaats Afvalzorg Deponie B.V. vanaf 2 februari 2021.

De fractie van OHK constateert dat er een verlenging van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal ligt voor het Zonnepark met een oppervlakte van 1,5 ha. op het talud van de stortplaats ligt van zes weken.

Vragen aan het college van Hollands Kroon
1) Waarom is deze aanvraag pas vanaf 14 februari ter kennisgeving voor onze inwoners via de krant van Hollands Kroon ter inzage?
2) Is de besluitvorming over deze aanvraag wel met de Provincie Noord-Hollands besproken, zo ja met welke instantie en wanneer.
3) Is de besluitvorming over deze aanvraag genomen door een meerderheid van de raad op 2 februari jl. voor het zonnepark uitbreiding wel rechtsgeldig, gezien de verlenging van deze WABO aanvraag van zes weken?
4) Kunnen bij eventuele nieuwe zienswijzen op deze verlengings-termijn daar financiële consequenties aan worden verbonden door Afvalzorg Deponie B.V.?