Verkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn voor Onafhankelijk Hollands Kroon een spannende
aangelegenheid. Een groep inwoners uit Hollands Kroon is in de afgelopen maanden bij elkaar gekomen
vanwege één bindende factor. Iedereen was ontevreden over de gang van zaken in de gemeente Hollands
Kroon.

Inmiddels is het zes jaar geleden dat de fusie van de gemeentes Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en
Wieringermeer tot Hollands Kroon een feit werd. Helaas moeten we zes jaar na data constateren dat er
op vele punten ernstige aderlatingen zijn gedaan om de drang naar vernieuwing en digitalisering te
bevredigen. Hierbij is het boerenverstand – dat in alle fusiegemeentes aanwezig was – sterk naar de
achtergrond verdrongen. Tijd dus voor actie!

 

Verkiezingsprogramma

Kandidatenlijst

Campagne