Hollands Kroon geeft geen antwoord op politieke vragen

      Reacties uitgeschakeld voor Hollands Kroon geeft geen antwoord op politieke vragen

Het persbericht dat het college op vrijdag 19 februari deed uitgaan over het bevoegd gezag en de route die met daarin zal doorlopen geeft geen antwoord op de gestelde politieke vragen van OHK. OHK vraagt expliciet naar de stukken van de advisering van de advocaten, zoals die worden genoemd in één van de stukken binnen het Wob-verzoek. De fractie van OHK wacht dan ook met belangstelling de beantwoording van het college af.

Persbericht Hollands Kroon (19 februari 2021)

Bevoegd gezag provincie/gemeente Hollands Kroon vergunningverlening datacenters

Zowel de provincie Noord-Holland als gemeente Hollands Kroon onderkennen het belang van datacenters. Het vergunningsproces en de rol van bevoegd gezag zijn niet van invloed op de vraagstukken rondom de wenselijkheid, locatie of inpassing van datacenters. Recent is er onduidelijkheid ontstaan over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters naar aanleiding van de vestiging van een nieuw datacenter in de gemeente. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verschillen van mening over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters.

Het juridisch advies dat de provincie heeft gevraagd aan landsadvocaat Pels Rijcken is niet eenduidig. Pels Rijcken komt tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn en dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn in de parlementaire geschiedenis en/of de jurisprudentie om te bepalen of het college van GS of B&W bevoegd gezag is. Provincie en gemeenten verkennen samen de mogelijkheden om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheidsverdeling rond de vergunningverlening van datacenters. Deze duidelijkheid kan alleen worden verkregen door een uitspraak van de bestuursrechter. Ongeacht wie bevoegd gezag is, is dezelfde regelgeving van toepassing m.b.t. de milieuaspecten van de vergunning.